medische verslagen

medische verslagen kunnen steeds bij de huisarts worden opgevraagd

attesten en formuleren worden enkel tijdens de raadpleging ingevuld